Rechtbank Amsterdam, 24-10-2012 / 506208 / HA ZA 11-2853


ECLIECLI:NL:RBAMS:2012:BY3241
Datum24-10-2012
InhoudsindicatieVermogensbeheer zaak. Te hoog percentage in hedgefunds belegd. Overeengekomen was 50%, maar uiteindelijk meer dan 90% van het vermogen in deze fondsen belegd.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 24-10-2012, 506208 / HA ZA 11-2853
JOR 2013/12
Vermogensbeheer. Wijziging beleggingsbeleid zonder instemming belegger. Schending zorgplicht. Schadevergoedingsverplichting.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 24-10-2012, 506208 / HA ZA 11-2853
JONDR 2013, 195
Vermogensbeheer, beleggingsbeleid, zorgplicht, schadevergoeding. Vermogensbeheer schendt zorgplicht door in afwijking van risicoprofiel bovenmatig in hedgefunds te beleggen.
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BV0422 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:6457