Rechtbank Amsterdam, 22-11-2012 / AWB 12-1012, 12-1013, 12-1014, 12-1362 en 12-1465 WAV


ECLIECLI:NL:RBAMS:2012:BY8310
Datum22-11-2012
InhoudsindicatieBestuurlijke boetes op grond van overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen. Verschillende vreemdelingen hebben zonder tewerkstellingsvergunning arbeid verricht door het bezorgen van kranten ten behoeve van eisers. De overtredingen zijn voldoende bewezen. Eisers zijn terecht als werkgevers van de bezorgers van hun kranten aangemerkt. Niet is aannemelijk gemaakt dat door de statutenwijziging in concernverband op 1 december 2009 een zodanige verschuiving van verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden dat de kranten zelf geen werkgever (meer) zijn. Er is geen sprake van verminderde of het ontbreken van verwijtbaarheid aan de zijde van eisers. Evenmin is sprake van bijzondere omstandigheden die moeten leiden tot matiging van de boetes op grond van het evenredigheidsbeginsel. De artikelen 6, 10 en 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zijn niet geschonden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK5859 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA9310 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BC6442 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:617
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW1615
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW0785
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:617
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:4885