Rechtbank Amsterdam, 12-07-2013 / C-13-545390 - KG ZA 13-823


ECLIECLI:NL:RBAMS:2013:5104
Datum12-07-2013
InhoudsindicatieUitleg van overeenkomst op het punt van opzegmogelijkheid. Naast de tekst van de overeenkomst blijft de bedoeling van partijen van belang, ook al gaat het om een overeenkomst die na deugdelijke onderhandeling tussen professionele partijen tot stand is gekomen. Het overleggen van de overeenkomst aan een ex-medewerker die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de overeenkomst, levert geen schending van de geheimhoudingsplicht op. Voor ontbinding op grond van de benchmark-bepaling is het overleggen van een lagere offerte van één aanbieder onvoldoende.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★