Rechtbank Amsterdam, 03-04-2013 / 443536 / HA ZA 09-3689


ECLIECLI:NL:RBAMS:2013:CA3768
Datum03-04-2013
InhoudsindicatieTekortkomingen uitvaartverzekeraar jegens tussenpersonen door gebrekkige administratie? Compensatieregeling niet goed toegepast. Bestuurdersaansprakelijkheid? Geen onrechtmatige betalingsonwil. Selectieve betaling? Paritas creditorum. Bestuurder niet aansprakelijk indien vorderingen niet naar evenredigheid zijn betaald, ook niet indien de enkele omstandigheid zich voordoet dat de vennootschap in financieel zwaar weer verkeert. Wel kunnen er bijzondere bijkomende omstandigheden zijn die, tezamen met deze omstandigheid, meebrengen dat aansprakelijkheid van de bestuurder intreedt. Te denken valt aan betalingen aan de bestuurder zelf of vennootschappen waar die bestuurder een belang in heeft. Bevoordeling. Rekening houden met toewijzing vordering in bodemprocedure. Weten of er ernstig rekening meehouden dat betaling onmogelijk was. Peilmoment. Verwaarlozing belangen. Benoeming deskundige.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 03-04-2013, HA ZA 09-3689, HA ZA 11-1038
JOR 2013/202
Bestuurdersaansprakelijkheid jegens schuldeiser vennootschap, Selectieve betaling, Drie eisen voor onrechtmatig handelen bestuurder (i) rekening houden met toewijzing vordering van schuldeiser; (ii) weten of ernstig rekening houden met onmogelijkheid van betaling vanaf bepaald moment (peilmoment); en (iii) verwijt van betaling aan gelieerde partijen, Benoeming deskundige, Tussenvonnis
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★