Rechtbank Amsterdam, 17-12-2014 / C-13-521644 - HA ZA 12-868


ECLIECLI:NL:RBAMS:2014:9110
Datum17-12-2014
InhoudsindicatieEiser is bijgestaan door drie advocaten van één advocatenkantoor. Deze advocaten hebben elkaar steeds opgevolgd. Eiser stelt dat door deze advocaten beroepsfouten zijn gemaakt en vordert vergoeding van de door hem daardoor geleden schade door het advocatenkantoor en de afzonderlijke advocaten in persoon. De rechtbank wijst de vorderingen van eiser af. De vorderingsrechten van eiser ten aanzien van de twee advocaten van dit advocatenkantoor die als laatste voor eiser hebben opgetreden zijn op grond van een beding in de algemene voorwaarden komen te vervallen. Door de eerste advocaat van dit advocatenkantoor zijn geen beroepsfouten gemaakt als gevolg waarvan eiser schade heeft geleden. Daarbij geldt dat de verplichtingen van deze advocaat niet zo ver gingen dat hij in de gaten diende te houden of de voormalige advocaat van de aan eiser gelieerde vennootschap beroepsfouten had gemaakt en wanneer de vorderingen van die vennootschap op de voormalig advocaat zouden verjaren.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AP9665 ★★★