Rechtbank Amsterdam, 11-02-2015 / 13-666245-12


ECLIECLI:NL:RBAMS:2015:1723
Datum11-02-2015
InhoudsindicatieFraude. Verdachte wordt verweten dat hij zich als onderdeel van een criminele organisatie heeft schuldig gemaakt aan diefstal van geldbedragen van verschillende personen door met gestolen bankpassen te pinnen, de heling van die bankpassen, het witwassen van daarmee verkregen voorwerpen en/of geldbedragen. De rechtbank verklaart de dagvaarding ten dele nietig. Een bewezenverklaring volgt voor het medeplegen van diefstal en opzetheling. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 90 dagen na strafvermindering vanwege de overschrijding van de redelijke termijn. Ook dient verdachte de schade die ten gevolge van het bewezen verklaarde is ontstaan, gewaardeerd op 1.500,00 euro, te vergoeden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★