Rechtbank Amsterdam, 21-07-2015 / 13/710003-12 (promis)


ECLIECLI:NL:RBAMS:2015:4737
Datum21-07-2015
InhoudsindicatieTaakstraf van 100 uren voor deelname bankmedewerker aan bankfraude. Onderzoek naar grootschalige phishing fraude. Betrokkenheid van verdachte speelde rol in de voorbereiding van de oplichting van ABN AMRO. Wetenschap over het aantal deelnemers en de taakverdeling had hij niet. Van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en de daders van de oplichting is geen sprake geweest, wel van strafbare behulpzaamheid tot dit misdrijf. Daarom bewezenverklaring van medeplichtigheid. Vrijspraak van deelneming aan een criminele organisatie. Weliswaar wist verdachte dat hij gedragingen verrichtte in opdracht van een organisatie, maar bewijs voor de concrete wetenschap van verdachte van de veronderstelde criminele organisatie en het opzet van verdachte op het oogmerk van de organisatie ontbreekt. Beroep op psychische overmacht verworpen. Aannemelijk is dat op verdachte enige druk is uitgeoefend. Van een druk waaraan verdachte redelijkerwijs geen weerstand kon en behoefde te bieden, is echter niet gebleken. Bij strafoplegging is rekening gehouden met de ernst van het feit. Met deze bankfraude is het vertrouwen in het betalingsverkeer en bankwezen ernstig ondermijnd. Vooral nu verdachte bij ABN AMRO werkzaam was. Hij heeft in ernstige mate misbreuk gemaakt van zijn positie en het in hem gestelde vertrouwen. Ook is schade veroorzaakt. Verder is gelet op de ondergeschikte rol van verdachte en de overschrijding van de redelijke termijn met negentien maanden. ABN AMRO heeft zich als benadeelde partij gevoegd met een schadevergoedingsvordering van 316.500,- uit hoofde van schadeloosstelling van gedupeerde rekeninghouders. Nu de vordering onvoldoende met stukken is onderbouwd, deze door de verdediging gemotiveerd is betwist en namens ABN AMRO niemand ter terechtzitting was verschenen om de vordering toe te lichten, is de vordering niet-ontvankelijk verklaard.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3474 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO9905 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO2629 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM4415 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:5976 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:2189