Rechtbank Amsterdam, 20-02-2015 / AWB - 10 _ 5424


ECLIECLI:NL:RBAMS:2015:891
Datum20-02-2015
InhoudsindicatieGeen strijd met het gelijkheidsbeginsel. De rechtbank ziet met name een verschil in de frequentie van bezorging van enerzijds een dagblad en anderzijds incidenteel foldermateriaal. Geen sprake van afwezigheid van alle schuld, maar van verminderde verwijtbaarheid, nu eiseres zich als opdrachtgever, hoog in de keten, ten tijde van belang heeft ingespannen om overtreding van de Wav te voorkomen. Daarnaast heeft verweerder ter zitting de boetes in het kader van de evenredigheid extra gematigd gelet op de na de bestreden besluiten tot en met de zitting verrichte inspanningen van eiseres. In totaal vindt een matiging van 75% door verweerder plaats. De rechtbank is van oordeel dat geen aanleiding bestaat om in het kader van de evenredigheid de boetes verder te matigen. Wel matigt zij nog eens met 10% wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3754 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA0664 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2511 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG8306 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BJ4603 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2508 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:475 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BY9242 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG1869 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:617
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:475 ★★