Rechtbank Amsterdam, 13-01-2016 / C/13/563946 / HA ZA 14-438


ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:145
Datum13-01-2016
InhoudsindicatieAansprakelijkheid accountantskantoor (vgl. HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2080, NJ 2008/528). Beroepsaansprakelijkheid accountant die handelt in bijzondere hoedanigheid van tuchtrechtelijk gereguleerd beroepsbeoefenaar (vgl. HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2745, JOR 2015/289). Accountantskamer 23 februari 2015, ECLI:NL:TACAKN:2015:31. Vereiste professionele deskundigheid en zorgvuldigheid bij samenstelling en beoordeling halfjaarcijfers. Onder de gegeven omstandigheden was een afkeurende verklaring aangewezen en kon de accountant niet volstaan met een oordeelonthouding. Onvoldoende zorgvuldigheid bij afgeven inbrengverklaring (vgl. HR 6 december 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8457, NJ 2003/63). Tekortkoming zorgplicht jegens wederpartijen (art. 7:401 BW) en onrechtmatig handelen jegens eisers wier belangen voldoende rechtstreeks in het geding waren. Schending geheimhoudingsplicht. Afgifte dossier aan voormalig cliënt; niet nakoming verplichting op grond van art. 843a Rv. Beoordeling provisionele vordering waarover in hoofdzaak is beslist (vgl. HR 6 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG5056, NJ 2010/139). Verwijzing naar schadestaat.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7828 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW2080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2745 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG5056 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE8457 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BY0046 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:241