Rechtbank Amsterdam, 14-03-2017 / AWB - 16 _ 7599


ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:1553
Datum14-03-2017
InhoudsindicatieEiser heeft een beroep gedaan op artikel 47c van de Pw. Eiser stelt zich op het standpunt dat in zijn geval sprake is van een schrijnende situatie, omdat hij na betaling van alle vaste lasten slechts een bedrag van 270,00 per maand voor voeding en persoonlijke verzorging over houdt. Verweerder had daarom over moeten gaan tot een individuele afstemming in de vorm van verhoging van zijn AIO-aanvulling. Ter zitting heeft verweerder toegelicht dat hij er vanuit gaat dat een situatie schrijnend is indien na aftrek van vaste lasten een bedrag van 250,00 of minder per maand resteert voor voeding en persoonlijke verzorging/uitgaven. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat de situatie van eiser niet schrijnend is, zodat voor een individuele afstemming in de vorm van een verhoging van de bijstand geen plaats is. Beroep is ongegrond
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG8776 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX8450 ★★★★★