Rechtbank Amsterdam, 04-10-2017 / AMS 15/7309


ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:7160
Datum04-10-2017
InhoudsindicatieDe minister van Infrastructuur en Milieu heeft aan eiser, eigenaar van een horecapand in [plaats] , een schadevergoeding toegekend van 76.562,50, vermeerderd met wettelijke rente, vanwege de permanente vermogensschade die eiser lijdt door het sterk afgenomen passantenverkeer als gevolg van het Tracébesluit en de herinrichting van de Coevorderweg. De rechtbank neemt het advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak over, vernietigt het besluit van de minister en voorziet zelf in de zaak door aan eiser een schadevergoeding van 515.709,- toe te kennen, vermeerderd met de wettelijke rente.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam 04-10-2017 (met noot)
H.S. de Vries
Gst. 2018/79
Schadevergoeding vanwege de permanente vermogensschade die eiser lijdt door sterk afgenomen passantenverkeer
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:188 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV9511 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4690 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:425 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BY4394 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW6926 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3378
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2265
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2487
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ0707