Rechtbank Amsterdam, 19-04-2018 / 13/997097-16


ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:2504
Datum19-04-2018
InhoudsindicatieOnderzoek Tandem II: Gevangenisstraf van 18 jaar voor poging tot moord en witwassen. 1) Berichten van/aan professioneel verschoningsgerechtigden zijn ten onrechte niet vernietigd. De berichten die in het dossier zijn gevoegd, worden uitgesloten van het bewijs. 2) De overige verweren ten aanzien van de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie of bewijsuitsluiting zijn verworpen. 3) De data op de servers van Ennetcom in Canada mogen voor het bewijs worden gebruikt.
Recht.nl artikelBenchslap voor Inez Weski (24-04-2018)
De Amerikanen hebben er een term voor: de benchslap. Oftewel: 'a judicial ruling or opinion that is harsh or humiliating towards a particular party or attorney'. Inez Weski mocht er—opnieuw—een in ontvangst nemen. De rechtbank toonde zich zeer kritisch over een pleitnota van 197 pagina's waarin 'uitdrukkelijk onderbouwde standpunten [...] niet eenvoudig zijn te onderscheiden'. De langste zin in het bekritiseerde pleidooi telt bijna 400 woorden.
> Benchslap: Inez Weski kreeg er een uitgedeeld (Advocatie.nl)
> Weski vindt dat ze is afgeschilderd als een warhoofd (NRC.nl)
> Orde van Advocaten wil met Inez Weski praten over pleitstijl (NRC.nl)
> 'Rechter moet de zaak en niet ook de advocaat beoordelen' (Sjef van Swaaij, VSCC.nl)
> Rotterdamse deken kritisch over rechterlijk oordeel Weski (Advocatenblad.nl)
> Deken: Weski door kritiek op pleidooi in lastige positie gebracht (Advocatie.nl)
Recht.nl artikelImplicaties van grote hoeveelheden elektronische data in strafzaken (09-05-2018)
In steeds meer strafrechtelijke onderzoeken wordt zo veel data verzameld, dat de procespartijen door de bomen het bos niet meer zien. Bij het structureren van die informatie en het inzichtelijk maken van het onderzoeksproces ter verificatie is veel winst te boeken. En hoe voorkom je dat in voorkomende gevallen selectief data wordt verzameld, hetgeen leidt tot een eenzijdig beeld van de werkelijkheid, ofwel tunnelvisie?
> Data: the wood for the trees (Mariëlle Boezelman en Judith de Boer, Vaklunch.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam 19-04-2018
NBSTRAF 2018/130
Onderzoek Tandem II, Data server Ennetcom, PGP, Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie, Niet vernietigde berichten verschoningsgerechtigden, Bewijsuitsluiting, Poging moord, Witwassen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:592 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2059 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY0816 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2686 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2017:592