Rechtbank Amsterdam, 06-06-2018 / C/13/633949 / HA ZA 17-795


ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4875
Meer over deze zaak:
Datum06-06-2018
InhoudsindicatieVorderingen van beleggers tegen diverse (rechts)personen rondom de beleggingsonderneming. De vorderingen, die zijn gebaseerd op de notie dat gelden zijn verkwist en dat een afspraak tot uitkering uit de belegde gelden niet is nagekomen, stuiten af op het niet-voldoen aan de stelplicht.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam 06-06-2018 (met noot)
D.M.A. Gerdes, T.R.G. Leyh
NTHR 2018, 6, p. 300
Vorderingen van beleggers tegen diverse (rechts)personen rondom de beleggingsonderneming.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★