Rechtbank Amsterdam, 07-11-2018 / C/13/637178 / HA ZA 17-1076


ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:7930
Datum07-11-2018
InhoudsindicatieToetsing rechtsmacht aan de hand van de EEX-Verordening (artikelen 25, 7, 5 en 26). Externe bestuurdersaansprakelijkheid van een bestuurder van een Engelse vennootschap. De rechtbank beantwoordt de vraag naar het toepasselijk recht op deze vorderingen aan de hand van de verwijzingsregels voor vorderingen uit onrechtmatige daad (Rome II); er wordt dus niet aangeknoopt bij het corporatierecht (artikel 10:119 BW). De bestuurdersaansprakelijkheidsvorderingen worden beoordeeld op basis van Ontvanger/Roelofsen sub (ii), ook voor zover gedaagde niet formeel maar wel feitelijk bestuurder was (verwijzing naar Hoge Raad 11 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:394). De vorderingen worden afgewezen omdat het ernstig verwijt onvoldoende concreet is gesteld in de tijdlijn der gebeurtenissen: wat betreft de gestelde betalingsonwil is van belang dat er wel degelijk betalingen zijn gedaan; wat betreft de gestelde selectieve betaling is niet concreet gemaakt dat er selectief is betaald op een moment waarop dat vanwege een aanstaand faillissement onoorbaar was.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam 07-11-2018
OR 2018/175
Eiseres vordert betaling van openstaande bedragen van zowel een buitenlandse vennootschap als diens formeel dan wel feitelijk bestuurder op grond van de norm uit Ontvanger/Roelofsen. De rechtbank wijst de vorderingen af, omdat in de tijdlijn der gebeurtenissen onvoldoende concreet is gemaakt dat de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt gemaakt kan worden.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam 07-11-2018 (met noot)
T. Holsbrink
NTHR 2019, 1, p. 36
De Nederlandse vennootschap Tranquillitas heeft een lening verstrekt aan het Engelse VanDutch MarineLimited (VDM).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5881 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:449 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:ZC2911 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AD5352 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:394 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO2785 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2017:472