Rechtbank Amsterdam, 20-03-2019 / C/13/647401 / HA ZA 18-469


ECLIECLI:NL:RBAMS:2019:1883
Datum20-03-2019
InhoudsindicatieHypotheekrecht. Accessoire kredietfaciliteit met restschuld. Kredietnemers zijn rechtspersonen die inmiddels zijn opgehouden te bestaan. Niet meewerken aan doorhalen hypotheek door de bank onrechtmatig jegens eiseres /eigenaar bezwaarde onr.goed.
Recht.nl artikelVastgoedperikelen na ontbinding van vennootschap (23-04-2019)
Indien men voornemens is om een vennootschap te liquideren, dan is het van belang om goed na te gaan of die vennootschap nog vastgoed op naam heeft staan of betrokken is bij een hypotheekrecht. Indien dat het geval is, zal bekeken moeten worden wat met er het vastgoed en/of de leningen moet gebeuren. Indien men er na liquidatie van een vennootschap achter komt dat die vennootschap nog betrokken is bij vastgoed, dan zal over het algemeen de vereffening van het vermogen van de vennootschap moeten worden heropend.
> Vastgoedperikelen na ontbinding van vennootschap (Vandoorne.com)