Rechtbank Arnhem, 22-01-2009 / AWB 07/3274


ECLIECLI:NL:RBARN:2009:BI5814
Datum22-01-2009
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Deelnemingsvrijstelling. Opgeofferd bedrag. Onzakelijke lening. Jaar 2001. Eiseres richt in 1998 een buitenlandse dochtervennootschap op. Zij stort 25.000 kapitaal en verstrekt een lening van 320.000. Voor de lening zijn geen zekerheden verstrekt. In 2000 staakt de deelneming haar activiteiten en wordt zij geliquideerd. De vereffening wordt in 2001 voltooid. Eiseres lijdt uiteindelijk een verlies van 213.000, bestaande uit 25.000 op het aandelenkapitaal en 188.000 op de lening. De rechtbank beslist dat het achterwege laten van zekerheden aangemerkt moet worden als een onzakelijke voorwaarde welke is terug te voeren op het bezit van de deelneming, zodat het verlies op die lening in beginsel niet voor aftrek in aanmerking komt. Wel is de rechtbank van oordeel dat het verlies op de lening op basis van een redelijke wetstoepassing tot het opgeofferde bedrag voor de deelneming moet worden gerekend en daardoor in 2001 als liquidatieverlies in aftrek kan komen.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 22-01-2009, AWB 07/3274
V-N 2009/28.8
Verlies op lening aan deelneming verhoogt opgeofferd bedrag.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 22-01-2009, AWB 07/3274 (met noot)
P.G.H. Albert
NTFR 2009/1472
Verlies op lening aan deelneming verhoogt opgeofferd bedrag.
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BO3713 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN3442 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW1971 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR4807 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BM1639 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BO3713 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW8366