Rechtbank Arnhem, 10-06-2009 / 159681


ECLIECLI:NL:RBARN:2009:BI8323
Datum10-06-2009
InhoudsindicatieWaardering getuigenbewijs in het kader van tegenbewijs. Eiseres is er niet in geslaagd het door gedaagde geleverde bewijs te ontzenuwen. Proceskostenveroordeling; de werkelijk gemaakte kosten zijn gevorderd; de rechtbank zoekt aansluiting bij de per 1-8-2008 in werking getreden indicatieterieven in IE-zaken.
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX8850 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0959 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BX8850 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0959 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:11