Rechtbank Arnhem, 28-04-2009 / AWB 07/1523


ECLIECLI:NL:RBARN:2009:BJ0729
Datum28-04-2009
InhoudsindicatieOplegging bestuurlijke boetes op grond van de Meststoffenwet. Bij vervoer van vracht dierlijke meststoffen was het gebruikte transportmiddel in strijd met het bepaalde in artikel 49, tweede en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet niet uitgerust met apparatuur voor automatische gegevensregistratie (AGR) en satellietvolgapparatuur (GPS). Overschrijding van de redelijke termijn. De termijn vangt aan op de dag dat eiseres boetes zijn aangezegd, nu zij daaraan in redelijkheid de verwachting heeft kunnen ontlenen dat aan haar boetes zouden worden opgelegd. Matiging van de boetes met 10%.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★