Rechtbank Arnhem, 28-04-2009 / AWB 07/2375


ECLIECLI:NL:RBARN:2009:BJ0731
Datum28-04-2009
InhoudsindicatieOplegging bestuurlijke boetes op grond van de Meststoffenwet. Het netto gewicht van de lading dierlijke meststoffen is in strijd met het bepaalde in artikel 62, aanhef en onder a, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet niet terstond na de weging op de vervoersbewijzen ingevuld. Overschrijding van de redelijke termijn. De termijn vangt aan op de dag dat eiseres van de overtredingen in kennis is gesteld en boetes zijn aangezegd, nu zij daaraan in redelijkheid de verwachting heeft kunnen ontlenen dat aan haar boetes zouden worden opgelegd. Matiging van de boetes met 10%.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★