Rechtbank Arnhem, 28-04-2009 / AWB 07/2376


ECLIECLI:NL:RBARN:2009:BJ0734
Datum28-04-2009
InhoudsindicatieOplegging bestuurlijke boete op grond van de Meststoffenwet. De laadlocaties volgens het vervoersbewijs en de elektronische AGR/GPS-gegevens komen niet met elkaar overeen, waarmee sprake is van overtreding van artikel 55, vierde lid, in verbinding met artikel 56, eerste lid, aanhef en onder c, van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Overschrijding van de redelijke termijn. De termijn vangt aan op de dag dat eiseres van de overtreding in kennis is gesteld en een boete is aangezegd, nu zij daaraan in redelijkheid de verwachting heeft kunnen ontlenen dat aan haar een boete zou worden opgelegd. Matiging van de boete met 10%.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★