Rechtbank Arnhem, 08-12-2009 / AWB 08/5409


ECLIECLI:NL:RBARN:2009:BK8829
Datum08-12-2009
InhoudsindicatieBoete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen wegens de tewerkstelling van twee vreemdelingen. De boete is deels ten onrechte opgelegd, omdat ten aanzien van de ene vreemdeling het vereiste van een tewerkstellingsvergunning in strijd is met artikel 49 van het EG-verdrag. Ten aanzien van de andere vreemdeling is de boete terecht opgelegd, maar dient deze te worden gematigd met 20% wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 van het EVRM.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA9298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA9310 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BC3078 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG1882 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG4043 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BD6130 ★★