Rechtbank Arnhem, 19-01-2010 / AWB 08/5947


ECLIECLI:NL:RBARN:2010:BM1976
Datum19-01-2010
InhoudsindicatieNaheffingsaanslag grondwaterbelasting (Wbm). Niet in geschil is dat eiser de feitelijke macht over de inrichting had en derhalve als houder daarvan dient te worden aangemerkt. In geschil is uitsluitend de hoeveelheid kubieke meter grondwater die is opgepompt met de inrichting waarmee bronbemaling op het erf van eiser heeft plaatsgehad. Eiser heeft geen administratie bijgehouden, zodat verweerder zich heeft gebaseerd op de bevindingen van de controlerend ambtenaar. Eiser heeft daartegenover onvoldoende ingebracht, zodat aannemelijk is dat de door verweerder geschatte hoeveelheden grondwater zijn opgepompt. Beroep ongegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★