Rechtbank Arnhem, 11-03-2010 / AWB 08/4564


ECLIECLI:NL:RBARN:2010:BM1994
Datum11-03-2010
InhoudsindicatieArtikel 36 IW Eiser ten onrechte aansprakelijk gesteld voor belastingschulden B.V. Eiser hoefde niet meer te melden nu verweerder al op de hoogte was van de betalingsmoeilijkheden van de B.V. Melding geldt ook voor nadien opgelegde naheffingsaanslagen waarbij sprake is van opzet of grove schuld van belanghebbende. Eiser geen bestuurder in de drie jaar voordat verweerder van de betalingsonmacht van de BV op de hoogte raakte.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 11-03-2010, AWB 08/4564
V-N 2010/23.18
Betalingsregeling wegens betalingsmoeilijkheden impliceert melding van betalingsonmacht.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 11-03-2010, AWB 08/4564 (met noot)
M.C.J. Kop
NTFR 2010/1711
Betalingsonmacht tijdig gemeld door getroffen betalingsregeling.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 11-03-2010, AWB 08/4564
JOR 2010/330
Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 36 Iw 1990. Tijdige melding van betalingsonmacht rechtspersoon geldt mede voor nadien opgelegde naheffingsaanslagen, ook in geval van opzet of grove schuld rechtspersoon. Verwijzing naar HR 13 juli 1994, BNB 1995/201 en HR 16 maart 2007, «JOR» 2007/131.

(X / Ontvanger).
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 11-03-2010, AWB 08/4564
FIP 2011, p. 7
Melding betalingsonmacht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:AZ6635 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ2894
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BR7065 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ2894