Rechtbank Arnhem, 28-12-2010 / AWB 08/2869, 08/3028, 08/3190 en 08/4647


ECLIECLI:NL:RBARN:2010:BP0121
Datum28-12-2010
InhoudsindicatieBoetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen opgelegd aan vier ondernemingen wegens werkzaamheden door een vreemdeling. De rechtbank heeft de opgelegde boetes met 50% verminderd wegens individuele omstandigheden met een uitzonderlijk karakter die met zich brengen dat het boetenormbedrag in dit geval niet in redelijke verhouding staat tot de ernst en verwijtbaarheid van de overtreding. Voorts dienen de boetes daarbovenop met 15% te worden verminderd wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 van het EVRM.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG1882 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL0746 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BD6132 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BC5807 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL4161 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL5377
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK4342
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK8003