Rechtbank Arnhem, 17-02-2011 / AWB 09/2233


ECLIECLI:NL:RBARN:2011:BP5086
Datum17-02-2011
InhoudsindicatieInvordering. Bestuurdersaansprakelijkheid. De heer X is aansprakelijk gesteld voor omzet- en loonbelastingschulden van de BV waarvan hij bestuurder was. De belastingschulden vloeien voort uit ambtshalve aanslagen. De rechtbank acht onbehoorlijk bestuur aanwezig omdat de bestuurder geen enkele poging heeft gedaan er voor te zorgen dat de BV aan zijn aangifteverplichtingen zou voldoen. De aansprakelijkheid voor de belasting wordt verminderd omdat de ontvanger niet aannemelijk maakt dat de er sprake is van een redelijke schatting. Ook de aansprakelijkheid voor de verzuimboetes wordt verminderd (met 10%) omdat aansprakelijkstelling voor die boetes een strafrechtelijk karakter heeft en de redelijke termijn van de beoordeling daarvan is overschreden.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 17-02-2011, AWB 09/2233 (met noot)
Schouten
NTFR 2011/647
Aansprakelijkstelling bestuurder verminderd omdat naheffingsaanslagen niet berusten op redelijke schatting.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 17-02-2011, AWB 09/2233
RI 2011/47
Bestuurdersaansprakelijkheid. Invordering. Wie dient juistheid van naheffingsaanslagen te bewijzen bij aansprakelijkheid van een bestuurder ex art. 36 IW?

(X / Ontvanger)
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 17-02-2011, AWB 09/2233
JRV 2011, 416
Bestuurdersaansprakelijkheid. Invordering.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX7330 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1997:AA2218 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BD1510 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1997:AA2207 ★★