Rechtbank Arnhem, 27-10-2011 / AWB 09/3291


ECLIECLI:NL:RBARN:2011:BU3094
Datum27-10-2011
InhoudsindicatieKosten voor betekening van het dwangbevel terecht in rekening gebracht, nu belanghebbende de vaststellingsovereenkomst over de betaling van openstaande belastingschulden niet volledig is nagekomen. De ontvanger hoefde voor het nemen van invorderingsmaatregelen niet de beslissing op het administratief beroep over de weigering van een nieuwe betalingsregeling af te wachten. Verzoek om schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn afgewezen, nu de overschrijding niet aan verweerder is te wijten en het verzoek niet ziet op overschrijding van de redelijke termijn door de rechtbank.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 27-10-2011, AWB 09/3291
V-N 2011/67.2.6
Rechtbank ziet geen reden om dwangbevelkosten te matigen.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 27-10-2011, 09/03291 (met noot)
J.D. Schouten
NTFR 2012/52
Kosten van dwangbevel terecht ondanks ingesteld administratief beroep.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5080 ★★★★★