Rechtbank Arnhem, 13-12-2011 / AWB 10/4053


ECLIECLI:NL:RBARN:2011:BU7405
Datum13-12-2011
InhoudsindicatieInvorderingswet 1990. Aansprakelijkstelling middellijk bestuurder voor onbetaald gebleven loonheffingschulden. Bewijslast voor kennelijk onbehoorlijk bestuur ligt op verweerder. De door verweerder gestelde feiten en omstandigheden kunnen noch op zichzelf noch in onderlinge samenhang beschouwd leiden tot het oordeel dat eiser kennelijk onbehoorlijk bestuur kan worden verweten. Beroep gegrond.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 13-12-2011, AWB 10/4053
V-N 2012/32.25
Bestuurdersaansprakelijkheid. Geen mismanagement bij transportbedrijf.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★