Rechtbank Arnhem, 20-03-2012 / AWB 09/4493, 09/4494, 09/4495, 10/2345 en 10/2686


ECLIECLI:NL:RBARN:2012:BW0470
Datum20-03-2012
InhoudsindicatieIn geschil is of eiser (volledig) is vrijgesteld van premieplicht voor de volksverzekeringen in Nederland. Rechtbank Arnhem is van oordeel dat, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 9 december 2011, nr. 10/03927, LJN: BQ2938, eiser in alle in geding zijnde jaren als rijnvarende in de zin van artikel 1, aanhef en onder m, van het Rijnvarendenverdrag moet worden aangemerkt. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord wie als exploitant van de schepen kan worden aangemerkt. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat voor de schepen waarvoor een Rijnvaartverklaring is afgegeven met daarop 2 exploitanten, de Nederlandse eigenaar en een Luxemburgse SA, de Nederlandse eigenaar de exploitant is. Voor die schepen bestaat recht op vrijstelling van premieplicht.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 20-03-2012, AWB 09/4493, 09/4494, 09/4495, 10/2345 en 10/2686
V-N 2012/26.2.4
Rijnvarende kapitein vrijgesteld van Nederlandse premieplicht.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 20-03-2012, AWB 09/4493, 09/4494, 09/4495, 10/2345 en 10/2686 (met noot)
A.H.W. Steijn
NTFR 2012/1494
Rijnvarende vrijgesteld van premieplicht volksverzekeringen voor zover exploitant van schepen in Luxemburg is gevestigd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ2938 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BR0181 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1294 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1294 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:5319
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:5317
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5858
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:5320