Rechtbank Arnhem, 03-07-2012 / AWB 11/241, 11/242 en 11/244


ECLIECLI:NL:RBARN:2012:BX0446
Datum03-07-2012
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Herinvesteringsvoornemen op niveau van de concerndirectie. Uit de structuur van het concern volgt dat geen onderscheid kan worden gemaakt tussen het herinvesteringsvoornemen dat aanwezig is op het niveau van de directie van eiseres dan wel op het niveau van de directie van de (groot)moedervennootschap. Indien en voor zover aannemelijk is dat in de onderhavige jaren bij de feitelijk directievoerder van de moedervennootschap een herinvesteringsvoornemen bestond, dan kan dat mede worden toegerekend aan eiseres (vgl. Hoge Raad 24 juni 2005, nr. 40.857, LJN: AT8188). Dat geen sprake is van een fiscale eenheid, doet aan dit oordeel niet af, nu de rechtbank doorslaggevend acht dat het gaat om de feitelijke zeggenschap binnen het concern waarbij de directie van een dochtermaatschappij uiteindelijk in de persoon van de feitelijk leidinggevende samenvalt met de directie op het niveau van de (groot)moeder. De omstandigheid dat aan een herinvesteringsvoornemen invulling wordt gegeven door de verkrijging van een bedrijfsmiddel van een gelieerde vennootschap doet hier evenmin aan af omdat de wettelijke regeling dergelijk transacties niet uitsluit. Herinvesteringsvoornemen aannemelijk. Beroepen gegrond.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 03-07-2012, AWB 11/241, 11/242 en 11/244 (met noot)
F. van Horzen
NTFR 2012/2107
Herinvesteringsvoornemen moet op concernniveau worden beoordeeld.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 03-07-2012, AWB 11/241, 11/242 en 11/244
V-N 2012/53.13
Voornemen tot herinvestering moet op concernniveau worden beoordeeld
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT8188 ★★