Rechtbank Arnhem, 12-07-2012 / AWB 10/2605, 10/2606, 10/2607 en 11/1416


ECLIECLI:NL:RBARN:2012:BX0989
Datum12-07-2012
InhoudsindicatieArtikel 8:73a Awb. Vergoeding immateriŽle schade. De redelijke termijn is overschreden met betrekking tot de procedures die zien op de navorderingsaanslag IB/PVV 2004 en de aanslag IB/PVV 2005. Gelet op de inhoudelijke en temporele samenhang tussen deze belastingaanslagen en de daarbij behorende beschikkingen, kan niet afzonderlijk aan die twee procedures spanning en frustratie worden toegerekend. Gelet hierop, zal de rechtbank bepalen dat de schadevergoeding gelijkelijk wordt verdeeld over deze twee procedures onder de gelijktijdige vaststelling dat in beide procedures de redelijke termijn is overschreden.
TijdschriftartikelRechtbank Arnhem, 12-07-2012, AWB 10/2605, 10/2606, 10/2607 en 11/1416 (met noot)
R. Steenman
NTFR 2012/2139
Gelijkelijke verdeling immateriŽle schadevergoeding vanwege samenhang tussen belastingaanslagen en beschikkingen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM7680