Rechtbank Breda, 21-03-2012 / 11/1893


ECLIECLI:NL:RBBRE:2012:BW3703
Datum21-03-2012
InhoudsindicatieKB Lux: verlengde navorderingstermijn De (overleden) echtgenoot van belanghebbende beschikte over een bankrekening bij KBLux. In 2002 is een vaststellingsovereenkomst gesloten: de over de jaren 1994 tot en met 2000 verschuldigde inkomsten- en vermogensbelasting is nagevorderd in één navorderingsaanslag vermogensbelasting over het jaar 2000. De navorderingsaanslag is opgelegd in 2003. Belanghebbende stelt dat de inspecteur onvoldoende voortvarend is geweest. De rechtbank oordeelt dat de eis van voortvarendheid niet geldt niet voor de gewone navorderingstermijn van 5 jaar, maar dat belanghebbende zich er wel op kan beroepen voor zover in de navorderingsaanslag bedragen zijn begrepen die alleen met toepassing van de verlengde termijn konden worden nagevorderd. Dat zijn de belastingbedragen van 1998 en eerder. Volgens de rechtbank heeft de inspecteur echter voldoende voortvarend gehandeld.
TijdschriftartikelRechtbank Breda, 21-03-2012, 11/1893
FP 2012/9, blz. 26
Berekening van na te vorderen bedrag voldoende voortvarend afgehandeld.
TijdschriftartikelRechtbank Breda, 21-03-2012, 11/1893
V-N 2012/27.2.1
Forensenbelasting terecht omdat tijdens niet verhuurde periode eigen gebruik vakantiewoning mogelijk is.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ8465 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8625 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BA8179 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8050 ★★★