Rechtbank Breda, 25-05-2012 / 11/679


ECLIECLI:NL:RBBRE:2012:BX4353
Datum25-05-2012
InhoudsindicatieWOZ. Geen proceskostenvergoeding ondanks het niet verstrekken van een kopie van de kladmatrix door de heffingsambtenaar. Hoewel de door de Hoge Raad geformuleerde redelijke termijn van in beginsel twee jaar voor de bezwaar- en beroepsfase is overschreden en de bezwaarfase langer dan een half jaar heeft geduurd, kent de rechtbank geen immateriŽle schadevergoeding toe, aangezien de rechtbank van oordeel is dat het bezwaar en beroep voldoende voortvarend behandeld is.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2011:BU5822 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:6032 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1596
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1598
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1597