Rechtbank Breda, 09-05-2012 / 11/1566


ECLIECLI:NL:RBBRE:2012:BX8519
Datum09-05-2012
InhoudsindicatieNavordering inkomstenbelasting 2005 met 50% boete. Geen gesubsidieerde rechtsbijstand. 1 van 5 zaken. Belanghebbende is strafrechtelijk veroordeeld in verband met hennepteelt. In 2010 wordt een evenredig deel van de totaaltelling van de contante inkomsten en uitgaven in (navorderings)aanslagen over 2005 tot en met 2008 betrokken, waarna belanghebbende verzoekt om toevoeging van een raadsman op grond van de Wet op de rechtsbijstand. Dit verzoek is naar zijn zeggen afgewezen vanwege de hoogte van het, door belanghebbende bestreden, inkomen. Naar het oordeel van de rechtbank is het in het EVRM verankerde verdedigingsrecht van belanghebbende niet miskend. Ook heeft de inspecteur niet gehandeld in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur door de behandeling van de bezwaarschriften niet op te schorten totdat in de ontnemingszaak ambtshalve een raadsman zal worden toegevoegd. Voorts acht de rechtbank de schatting van het nagevorderde inkomen redelijk. Nu, de boete enkel vanwege de ambtshalve geconstateerde overschrijding van de redelijke termijn wordt verminderd, is het beroep ongegrond en is voor een veroordeling in de proceskosten geen plaats.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8053 ★★★