Rechtbank Breda, 17-12-2012 / 11/3131


ECLIECLI:NL:RBBRE:2012:BZ3537
Datum17-12-2012
InhoudsindicatieRechtbank wijst verzoek om immateriŽle schadevergoeding in KB Lux-zaak af. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van bijzondere omstandigheden als genoemd in het arrest van de Hoge Raad van 22 april 2005, nr. 37984, LJN AO9006. Deze omstandigheden worden veroorzaakt doordat belanghebbenden beroep hebben aangetekend tegen een brief van de inspecteur die geen uitspraak op bezwaar was. De rechtbank is van oordeel dat dit beroep de primaire oorzaak is dat ter zake van de navorderingsaanslagen eerst op 2 mei 2011 uitspraken op bezwaar zijn gedaan. De tengevolge van het instellen van dat beroep verstreken tijd kan naar het oordeel van de rechtbank in dit geval niet, ook niet ten dele, aan de inspecteur worden toegerekend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★