Rechtbank Den Haag, 10-10-2013 / SGR 13/5417


ECLIECLI:NL:RBDHA:2013:16806
Datum10-10-2013
InhoudsindicatieArtikel 9, tweede lid, van de Awir. Artikel 8 van het EVRM. Koppelingswet. Het besluit van verweerder waarbij geen kindgebonden budget is toegekend maakt geen inbreuk op het in artikel 8 van het EVRM neergelegde recht op eerbiediging van het privé-, familie-, en gezinsleven. Niet is gebleken dat eiseres als gevolg van het stopzetten van de toeslag niet in staat is haar gezinsleven voort te zetten. Van zeer bijzondere omstandigheden is niet gebleken. Het kindgebonden budget strekt niet tot het waarborgen van het bestaansminimum. Niet aannemelijk gemaakt dat het ontvangen van de éénouder bijstandsuitkering het gevolg heeft dat het bestaansniveau van haar en haar kind door het niet toekennen van een kindgebonden budget onder het bestaansminimum komt. Voorts is gesteld noch aannemelijk dat het niet toekennen van een kindgebonden budget in het onderhavige geval leidt tot een humanitaire noodsituatie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5328 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BO8342 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ3347 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2951
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2951