Rechtbank Den Haag, 24-12-2013 / AWB-12_11609 e.a.


ECLIECLI:NL:RBDHA:2013:18610
Datum24-12-2013
InhoudsindicatieBelanghebbende exploiteert twee coffeeshops. Uit een boekenonderzoek is gebleken dat belanghebbende in haar aangiften Vpb ongebruikelijk lage brutowinstpercentages heeft verantwoord. Naar aanleiding daarvan heeft de inspecteur aan belanghebbende (navorderings)aanslagen Vpb met vergrijpboetes opgelegd. In geschil is of de belastingaanslagen en vergrijpboetes zoals deze luiden na vermindering in de bezwaarfase terecht en tot de juiste bedragen zijn opgelegd. Naar het oordeel van rechtbank Den Haag is dit het geval. De rechtbank oordeelt dat, nu de inspecteur bij het opleggen van de definitieve aanslagen niet op de hoogte was van de ongebruikelijk lage brutowinstpercentages, sprake is van een navordering rechtvaardigend nieuw feit. Met betrekking tot de toegepaste winstcorrecties stelt de rechtbank voorop dat deze geheel betrekking hebben op de door belanghebbende verantwoorde inkoopwaarde van de softdrugs. Aangezien de inspecteur de door belanghebbende behaalde omzet niet betwist maar wel de brutowinstpercentages en de onderliggende inkoopwaarden, rust de bewijslast voor de verantwoorde inkoopwaarden van de softdrugs op belanghebbende. Belanghebbende maakt echter niet aannemelijk dat de inkoopprijzen voor de softdrugs daadwerkelijk de door haar gestelde bedragen hebben belopen. Nu de rechtbank de aan de (navorderings)aanslagen ten grondslag liggende uitgangspunten overigens ook niet onredelijk acht, is de rechtbank van oordeel dat de (navorderings)aanslagen niet tot te hoge bedragen zijn vastgesteld. De vergrijpboetes van 45% zijn terecht aan belanghebbende opgelegd. Wel dienen de boetes te worden verminderd wegens undue delay. (Beroepen in zoverre gegrond.)
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 24-12-2013 (met noot)
J. Berns
NTFR 2014/1900
Belanghebbende maakt verantwoorde inkoopwaarde softdrugs niet aannemelijk. Ongebruikelijk lage brutowinstpercentages.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:18512