Rechtbank Den Haag, 22-08-2014 / AWB-14_1332


ECLIECLI:NL:RBDHA:2014:10450
Datum22-08-2014
InhoudsindicatieGelet op artikel 35, tweede lid, van de Wwb, in samenhang met de toepasselijke beleidsregels van verweerder, was verweerder bevoegd om het daarin opgenomen drempelbedrag als eigen bijdrage in mindering te brengen op de kosten waarvoor bijzondere bijstand werd verleend. Niet is gesteld of gebleken van omstandigheden op grond waarvan verweerder in redelijkheid niet van deze bevoegdheid gebruik mocht maken. Van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 van de Awb om van het beleid af te wijken is evenmin gebleken.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ7744 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ4699 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY6644
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA2794