Rechtbank Den Haag, 21-01-2014 / 13/8163


ECLIECLI:NL:RBDHA:2014:1834
Datum21-01-2014
InhoudsindicatieEiseres heeft conform haar verzoek de gelegenheid gekregen om gehoord te worden. Door een communicatiefout is er niemand van het kantoor van de gemachtigde verschenen op de hoorzitting. Nadat een taxateur de woning heeft bezichtigd, is er naar aanleiding van zijn bevindingen, sprake van feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 7: 9 van de Awb. Nu eiseres niet in kennis is gesteld van de bevindingen van de taxateur en evenmin in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord, is de bestreden uitspraak op bezwaar in strijd met artikel 7:9 van de Awb tot stand gekomen en kan deze daarom niet in stand blijven. Eiseres dient alsnog in de gelegenheid te worden gesteld om te worden gehoord.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:9425
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:304