Rechtbank Den Haag, 06-03-2014 / AWB-13_7469


ECLIECLI:NL:RBDHA:2014:3042
Datum06-03-2014
InhoudsindicatieEiser is in de jaren 2005 tot en met 2008 eigenaar van een aantal panden. Begin 2009 heeft eiser de panden (winkelruimte en appartementsrechten/ bovenwoningen) verkocht aan een derde voor een bedrag van in totaal 3.650.000. In geschil is of verweerder de panden in de bewuste jaren tegen een te hoge waarde voor de grondslag in box 3 in aanmerking heeft genomen. De rechtbank oordeelt dat verweerder aan de gerealiseerde verkoop(prijs) terecht de conclusie heeft verbonden dat de waarde in het economische verkeer van de panden per 31 december 2008 resp. 1 januari 2009 3.650.000 bedraagt. De voor de eerdere jaren door verweerder bepleite waarden, die hij heeft herleid uit de waarde van 3.650.000, acht de rechtbank eveneens aannemelijk. Ook acht de rechtbank de bij de uitspraken op bezwaar toegekende proceskostenvergoedingen juist en afdoende. De rechtbank wijst het verzoek van eiser om een integrale proceskostenvergoeding af. (Beroepen ongegrond.)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3983 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3983 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:55