Rechtbank Den Haag, 08-05-2014 / AWB-13_3657


ECLIECLI:NL:RBDHA:2014:5892
Datum08-05-2014
InhoudsindicatieKB Lux: verweerder heeft terecht correcties voor de IB 1990, 2001 en 2002 en VB 1991 aan bekenner KB Lux rekening opgelegd. De rechtbank volgt verweerder in zijn schatting van de correcties. De rekeningoverzichten uit 2003 van die rekening bieden onvoldoende inzicht in in het verloop en het mogelijke saldo van die rekening in 2001 en 2002. Voorts is onduidelijk of aan die rekening, naast de op de bankafschriften vermelde termijndeposto's, in 2001 en 2002 nog andere termijndeposito's waren gekoppeld, Ook waren terecht verhogingen en boetes opgelegd, aangezien verweerder aannemelijk had gemaakt dat sprake was van opzet (ook voor de jaren 1990 en 1991). Daarbij heeft de rechtbank onder meer in aanmerking genomen dat eiser ter zitting heeft erkend dat hij een KB Lux rekening heeft (gehad) en dat voorts uit de gedingstukken kan worden afgeleid dat die rekening in 1987 was geopend en in 2003 nog steeds bestond. Wel zijn de verhogingen en boetes, conform het standpunt van verweerder, verminderd tot op 32% van de verschuldigde belasting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:188 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:63 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BG1239 ★★★★★