Rechtbank Den Haag, 26-05-2014 / AWB-14_991


ECLIECLI:NL:RBDHA:2014:6429
Datum26-05-2014
InhoudsindicatieVolgens vaste rechtspraak worden, gelet op het complementaire karakter van de bijstand, in beginsel alle inkomens- en vermogensbestanddelen tot de middelen gerekend die strekken tot vermindering van de bijstand. Naar het oordeel van de rechtbank volgt hieruit en uit de artikelen 19 en 31-33 van de Wwb dat studiefinanciering inclusief de van toepassing zijnde toeslag van de niet rechthebbende partner wordt gerekend tot de middelen waarover eiseres beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:705 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:719 ★★★