Rechtbank Den Haag, 22-05-2014 / AWB-13_5598


ECLIECLI:NL:RBDHA:2014:6481
Datum22-05-2014
InhoudsindicatieKB Lux: erfgenamen geven na overlijden erflater openheid van zaken over erflaters KB Lux rekening. Verweerder maakt basisinkomen in navorderingsaanslagen over 1990 t/m 1994 aannemelijk. Rechtbank kent voor de erfgenamen in verband met de overschrijding van de redelijke termijn een vergoeding van immateriele schade toe van in totaal 2.500. Daarbij is de rechtbank voor de aanvang van de redelijke termijn uitgegaan van het moment waarop de erfgenamen openheid van zaken (4 februari 2010) hebben gegeven, Dat de echtgenote van erflater (mede-erfgenaam) al sinds het moment van indiening van het eerste bezwaarschrift door erflater spanning en frustratie heeft ondergaan, doet daaraan niet af, nu de navorderingsaanslagen op naam van erflater zijn opgelegd.
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 22-05-2014 (met noot)
A.J. Meijer
NTFR 2014/1970
ImmateriŽle schadevergoeding voor erfgenamen KB-Luxrekeninghouder.
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 22-05-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/50.10
ImmateriŽle schadevergoeding voor erven zwartspaarder
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:667