Rechtbank Den Haag, 22-01-2014 / C-09-447824 - HA ZA 13-845


ECLIECLI:NL:RBDHA:2014:677
Datum22-01-2014
InhoudsindicatieOnrechtmatige wetgeving? De Stichting Rechtsherstel Monumentenbezitters vordert o.g.v. art. 3:305a BW een verklaring voor recht dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld omdat in strijd met het discriminatieverbod bij de vrijstelling voor het betalen van overdrachtsbelasting onderscheid is gemaakt tussen rechtspersonen en particulieren die een monument hebben verkregen in de zin van de Monumentenwet 1988. Voor de Stichting staat de weg naar de burgerlijke rechter niet open, omdat zij in dit geval slechts de gebundelde belangen van monumentenbezitters behartigt, en deze bezitters met betrekking tot de voldoening op aangifte van overdrachtsbelasting de bestuursrechtelijke weg niet hebben gevolgd. Geen sprake van misbruik van procesrecht door de Stichting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3516 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ2292 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM2314 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BI3637 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1763
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:827