Rechtbank Den Haag, 09-07-2014 / AWB-13_9316


ECLIECLI:NL:RBDHA:2014:8449
Datum09-07-2014
InhoudsindicatieBV X (X) heeft als hoofddoel het uitoefenen van de praktijk van anesthesiologie. Enig bestuurder en 100% aandeelhouder van X is een holding, waarvan B enig bestuurder en 100% aandeelhouder is. X heeft twee werknemers in dienst, te weten B en zijn echtgenote C. B is een BIG-geregistreerde anesthesioloog. C verricht binnen X administratieve werkzaamheden. B heeft Stichting Y (Y) opgericht, die tot doel heeft als zelfstandig behandelcentrum in organisatorisch verband te voorzien in ondersteunende en algemene medisch specialistische patiŽntenzorg. Bestuurders van Y zijn B (voorzitter) en C (secretaris/penningmeester). Y heeft geen werknemers in dienst en is gevestigd op hetzelfde adres als X. De belastingdienst heeft geweigerd X en Y aan te merken als een fiscale eenheid in de zin van artikel 7, vierde lid, Wet OB, omdat geen sprake is van financiŽle en organisatorische verwevenheid. De rechtbank is van oordeel dat X en Y via B financieel zijn verweven. B heeft onmiddellijk de aandelen en zeggenschap in de holding en middellijk de aandelen en de zeggenschap in X. Voorts heeft X aannemelijk gemaakt dat B onmiddellijk voldoende zeggenschap in Y heeft om de financiŽle positie ervan in de gewenste onderlinge verhouding ten opzichte van hemzelf te brengen. Voorts is eveneens sprake van organisatorische verwevenheid. De rechtbank overweegt daartoe dat B en C de gezamenlijke, overkoepelende leiding van zowel X als Y vormen. Beroep gegrond.
Recht.nl artikelFiscale eenheid btw tussen bv en stichting door betrokken dga (24-07-2014)
Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting tussen stichtingen en bv's is wat moeilijker aan te tonen dan zo'n fiscale eenheid tussen bv's binnen hetzelfde concern. Toch is een fiscale eenheid tussen bv en stichting wel mogelijk, bijvoorbeeld als de dga van de bv ook de enige bestuurder en vertegenwoordiger van de stichting is.
> Fiscale eenheid btw tussen bv en stichting door betrokken dga (Taxence.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 09-07-2014 (met noot)
E.P.A. Brakeboer
NTFR 2014/2206
Fiscale eenheid tussen belanghebbende en stichting.
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 09-07-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/53.24
Fiscale eenheid tussen anesthesiologie-praktijk en zelfstandig behandelcentrum
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BF0401 ★★★★