Rechtbank Den Haag, 21-01-2014 / AWB-13_1737


ECLIECLI:NL:RBDHA:2014:885
Datum21-01-2014
InhoudsindicatieKB Lux: navorderingsaanslagen aan ontkenner zijn voortvarend en deels terecht opgelegd. Wel vernietigt de rechtbank de navorderingsaanslagen IB 1990 t/m 1993 en VB 1991 t/m 1994, omdat verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat eiser in die jaren het hoogst persoonlijke inkomen had. De verhogingen en boetes zijn eveneens terecht opgelegd. Wel verleent de rechtbank nog een matiging van 20% voor een aantal boetes. Voor de jaren waarin verweerder bij de berekening van de correcties van een lager vermogen dan van het saldo op de microfiches is uitgegaan, ziet de rechtbank geen aanleiding om de boetes te matigen.
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 21-01-2014 (met noot)
R.M.P.G. Niessen-Cobben
NTFR 2014/1100
KB-Lux: vermindering navorderingsaanslagen ontkenner, omdat inspecteur hoogst persoonlijk inkomen niet aannemelijk maakt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:63 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BG1239 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4779 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5141 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:713 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ5902 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6799 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW3349 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1215 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0891 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA2824 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:383 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:383 ★★