Rechtbank Den Haag, 07-10-2015 / 3859073 / CV EXPL 15-846


ECLIECLI:NL:RBDHA:2015:11764
Datum07-10-2015
InhoudsindicatieDexia vordert dat bij vonnis voor recht wordt verklaard dat zij ten aanzien van de tussen haar en afnemer gesloten leaseovereenkomsten aan al haar verplichtingen heeft voldaan en niets meer aan de afnemer verschuldigd is. Het vooropgestelde verweer van de afnemer dat Dexia geen belang heeft bij deze vordering en de stelling dat door Dexia misbruik wordt gemaakt van procesbevoegdheid wordt afgewezen. Vervolgens wordt beoordeeld het verweer van de afnemer dat hij nog vorderingen op Dexia heeft en dat de door Dexia gevorderde verklaring voor recht daarom niet kan worden toegewezen. In het kader van dit verweer komen aan de orde de vernietigingsbevoegdheid van de echtgenote en de verjaring hiervan, de aankoop en behoud van aandelen door Dexia, de beurskoersen waartegen wordt afgerekend, beleggingstechnische tekortkomingen van de leaseproducten, de door afnemer aangevoerde advisering en de aanspraak op buitengerechtelijke kosten. Ook dit verweer wordt verworpen en de kantonrechter wijst de vordering van Dexia toe.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4978 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4981 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2837 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4983 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4003 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1866 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1135 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1523 ★★★★★