Rechtbank Den Haag, 04-09-2015 / AWB - 15 _ 1716


ECLIECLI:NL:RBDHA:2015:12808
Datum04-09-2015
InhoudsindicatieIn geschil is of aan belanghebbende terecht een vergrijpboete is opgelegd. De rechtbank acht niet bewezen dat belanghebbende door bij zijn aangifte rekening te houden met een verhoogd bedrag aan agio, opzettelijk de aangifte onjuist of onvolledig heeft gedaan dan wel daarmee willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de door hem ingediende aangifte onjuist dan wel onvolledig zou zijn (voorwaardelijk opzet). Verweerder slaagt er niet in te bewijzen dat de notulen van de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de BV van belanghebbende, waarin is vastgelegd dat is besloten de rekening-courant schuld van de BV aan belanghebbende om te zetten in agio, zijn geantedateerd en valselijk zijn opgemaakt. De vergrijpboete wordt daarom vernietigd. (Beroep gegrond.)
TijdschriftartikelRechtbank Den Haag 04-09-2015
FP 2016/16
Vergrijpboete van de baan omdat compromis op oudere jaren zag
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ8524 ★★★★★