Rechtbank Den Haag, 11-11-2015 / 2951157 / CV EXPL 14-2169


ECLIECLI:NL:RBDHA:2015:12898
Datum11-11-2015
InhoudsindicatieDexia vordert dat bij vonnis voor recht wordt verklaard dat zij ten aanzien van de tussen haar en afnemer gesloten leaseovereenkomsten aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De afnemer voert aan dat de geschillen omtrent de in geding zijnde leaseovereenkomsten niet kunnen worden behandeld en beslist omdat er nog immer onduidelijkheden bestaan over de juridische toetsings- en beoordelingskaders. Voorts komt aan de orde de door de afnemer aangevoerde advisering door Spaar Select, de aankoop en behoud van aandelen door Dexia, de beurskoersen waartegen wordt afgerekend, beleggingstechnische tekortkomingen van de leaseproducten, certificaataspect en de aanspraak op buitengerechtelijke kosten De kantonrechter wijst de vordering van Dexia toe.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4978 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4981 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC2837 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4983 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4003 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1135 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1523 ★★★★★