Rechtbank Den Haag, 01-05-2015 / AWB - 14 _ 8262


ECLIECLI:NL:RBDHA:2015:5572
Datum01-05-2015
InhoudsindicatieNaheffingsaanslag accijns en omzetbelasting (tabaksprodukten). De bedrijfsactiviteiten van eiseres zijn in december 2009 beŽindigd en bestonden uit de in- en verkoop van (gedistilleerde) dranken, wijnen, tabaksartikelen, bier en toiletartikelen. Deze goederen, die werden betrokken van diverse afnemers, verkocht eiseres aan in Nederland werkende diplomaten, consulair medewerkers en medewerkers van internationale organisaties. De goederen werden door eiseres met vrijstelling geleverd op basis van aangiften Douane 39. Naar aanleiding van de bevindingen van een door verweerder bij eiseres ingesteld onderzoek naar de aanvaardbaarheid van de aangiften en de naleving van de voorwaarden in de vergunning AGP is de onderhavige naheffingsaanslag en boetebeschikking opgelegd. De rechtbank is van oordeel dat verweerder aannemelijk heeft gemaakt dat de correcties terecht zijn aangebracht en dat de naheffingsaanslag terecht en niet tot een te hoog bedrag is opgelegd. Met betrekking tot de opgelegde boete is de rechtbank van oordeel dat verweerder niet heeft bewezen dat in het onderhavige geval sprake is van opzet. Omdat verweerder de boete reeds heeft gematigd tot op 25%, leidt dat oordeel niet tot een gegrond beroep. Voorts ziet de rechtbank geen aanleiding om de boete ambtshalve te verminderen wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld is in artikel 6 EVRM. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:4398
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:4398