Rechtbank Den Haag, 14-07-2015 / AWB - 14 _ 7268


ECLIECLI:NL:RBDHA:2015:9512
Datum14-07-2015
InhoudsindicatieWOZ-zaak. Waarde kantoorpand. Verweerder heeft bij de bepaling van de waarde ten onrechte geen rekening gehouden met de omstandigheid dat de gerealiseerde verkoopprijs van het kantoorpand is beinvloed door het ten tijde van de verkoop nog lopende huurcontract.. Op de aankoopprijs kan over de nog resterende periode van het huurcontract het verschil tussen de contracthuur en de economische huurwaarde in mindering worden gebracht. Voor een verdere vermindering voor leegstandsrisico, courtage- en mutatiekosten bestaat geen grond. Beroep gegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:982 ★★★★★